Na tej povezavi je možen izris vaše karte, iz katere je razviden vaš energetski tip.

Štirje energetski tipi

Human Design razdeli posameznike, glede na tip aure oz. energetsko polje, na 4 energetske tipe: Manifestator, Generator, Projektor, Reflektor.

Vsak od teh tipov ima specifične lastnosti aure, ki narekujejo njegovo pravo strategijo za sprejemanje odločitev v življenju.

Strategija in Avtoriteta sta ključna elementa Human Design sistema – to je vse, kar dejansko potrebujete, da bi znali živeti izpolnjeno življenje, z občutkom svobode.

Pomembno je zavedanje, da čeprav so si posamezni tipi med seboj zelo različni, ne pomeni, da je kateri koli od njih večvreden, ali pomembnejši. Vsi tipi so potrebni, da človeštvo funkcionira in deluje kot celota. Na tipe ne smemo gledati z vidika hierarhije ampak z vidika medsebojne povezanosti, dopolnjevanja in sodelovanja; torej sinergije. Hierarhija je stvar preteklosti; sinergija je način delovanja, ki nas pelje v novi svet; kar je namen Human Designa. Je orodje, katerega namen je prebuditev zavesti ljudi na Zemlji.

Kratek opis posameznega energetskega tipa

Opisan je potencial vsakega tipa, katerega je mogoče živeti, potem ko se reprogramiramo, torej prenehamo živeti svoj »not- self« in zaživimo tisto kar smo, svoj »true- self«. Ko torej spustimo vse kar nismo in sprejmemo ter dovolimo, da se izrazi tisto, kar zares mi smo.

MANIFESTATOR – 9% ljudi na planetu

Vloga: iniciranje aktivnosti na podlagi ideje
Aura: zaprta, odbijajoča
Strategija: predhodno obveščanje (informiranje) drugih o svoji aktivnosti
Živi not-self: jeza
Živi true-self: mir

Manifestatorji so »narejeni« da imajo močan učinek na svet in da so iniciatorji za vse ostale tipe. Pomembno za njih je, da ljudi v svoji okolici vnaprej obveščajo o svojem delovanju (to ne pomeni, da prosijo za dovoljenje – to je le informativno), da s tem preprečijo morebitni
odpor.
Če manifestatorji funkcionirajo v skladu s svojim dizajnom – inicirajo, v življenju dosežejo občutek miru. Kadar ne funkcionirajo pravilno (se pravi – ne inicirajo), občutijo jezo, nemoč.

Skozi zgodovino so bili Manifestatorji tisti, ki so vodili svet (vodje, vladarji, kralji…). So edini, ki imajo dejansko sposobnost manifestiranja v svetu, brez da čakajo na nekaj zunaj sebe. Čakati morajo le svoj notranji impulz in mu slediti. (Pri vseh ostalih tipih je čakanje del njihove strategije.) Manifestatorjem njihov dizajn omogoča biti močna sila, ki ne dovoljuje nikakršne zunanje kontrole.

Na energetskem nivoju imajo močan učinek na druge, čeprav njihova aura ne komunicira toliko kot aura drugih tipov. Zaradi tega imajo Manifestatorji pogosto občutek osamljenosti in nerazumevanja s strani drugih. Njihova aura kreira nezavedni strah v drugih; ki ga zaradi tega poskušajo kontrolirati (od rojstva dalje); in to je razlog za jezo.

Skrivnost uspeha Manifestatorja je torej v komunikaciji – mora vnaprej obveščati (informirati) o svojih dejanjih.

Manifestator se sprašuje: «Kakšen vpliv imam na druge?«

GENERATOR – 70 % ljudi na planetu (živimo torej v generatorskem svetu)

Čisti Generatorji –35% populacije
Manifestatorski Generatorji –35% populacije.

Čisti Generatorji:
Vloga: najti pravo kariero (delo) in pravega partnerja in s tem pravi način koriščenja svoje energije
Aura: odprta, sprejemajoča
Strategija:  čakati odgovor telesa pred sprejetjem odločitve (ali imam ali nimam energijo za to)
Živi not-self: frustracija
Živi true-self: zadovoljstvo

Manifestatorski Generatorji:
Vloga:  najti pravo kariero (delo) in pravega partnerja in s tem pravi način koriščenja svoje energije; ter najti najhitrejši način, kako to narediti ter se ob tem kreativno izražati
Aura: odprta in sprejemajoča v ravnovesju z zaprto in odbijajočo
Strategija: čakati odgovor telesa pred sprejetjem odločitve (ali imam ali nimam energije za to), potem pa o svoji odločitvi obvestiti vse tiste, na katere se odločitev nanaša
Živi not-self: frustracija in jeza
Živi true-self: zadovoljstvo in mir

Generatorji so delavci, ki so zgradili ta svet. Hkrati so lahko sužnji, kadar so dan za dnem ujeti v delo, ki jih ne izpolnjuje. So življenjska sila na planetu in so dizajnirani, da spoznajo sami sebe na način, da opazujejo svet in odgovarjajo na tisto, kar jim energetsko ustreza. Na tak način dosežejo zadovoljstvo v življenju skozi delo, ki jih zadovoljuje in to je njihov dar svetu.

Generatori imajo dostop do življenjske energije, katero potrebujejo za delovanje. Za pravilno koriščenje le te, pa morajo počakati, da jim življenje dostavi tisto, kar je njim namenjeno. Se pravi – morajo čakati in odgovarjati – na tisto kar je »njhovo«, ne pa inicirati (tako kot Manifestatorji). V primeru iniciranja Generator čuti frustracijo.

Generatorjeva aura je kot magnet, ki sama privlači vse, kar potrebuje, da si ustvari željeno, izpolnjeno življenje. Če to le dovoli. Zato je strategija Generatorja, da čaka in odgovarja na življenje.

Glavna razlika med čistim Generatorjem in Manifestatorskim Generatorjem je v tem, da ČG vse dela po korakih, postopoma; medtem ko je MG zelo hiter, si želi manifestirati in zato včasih preskoči kakšen korak. Zaradi tega Manifestatorski generatorji v primeru neupoštevanja strategije, čutijo frustracijo in jezo.

Generator se sprašuje: »Kdo sem jaz?«

PROJEKTOR – 20% ljudi; na Zemlji od l.1781 (odkritje Urana); kot novi eneretski tip z namenom energetsko voditi svet k novemu načinu delovanja

Vloga: vodenje in upravljanje z energijo vseh ostalih tipov
Aura:
fokusirana in prodorna                                                                                                                                                                                                                Strategija: čakanje na pravi poziv (povabilo)oz. energijo poziva, pri vseh večjih življenjskih odločitvah (odnosi, kariera, kraj bivanja…), čakanje na to, da so prepoznani preden delijo svojo modrost z drugimi
Živi not self: zagrenjenost
Živi true-self: uspeh

Projektori niso tukaj da delajo. Tukaj so, da prepoznajo in vodijo druge. Vendar le takrat, ko so sami prepoznani in pozvani k temu.

Projektorjeva strategija je čakanje, da so njegove specifične kvalitete (vsak Projektor ima danost oz. zmožnost »brati« energijo druge osebe) s strani drugih prepoznane in pozvane, da jih deli. Na tak način Projektor doživlja uspeh v življenju. V primeru, da inicira sam od sebe, doživi odpor in obutek ogorčenja oz. zagrenjenosti. Projektorjev dar svetu je razumevanje in vodenje drugih.
Projektori globoko čutijo druge na energetskem nivoju, zaradi česar jih vidijo in prepoznajo, kakršni so v resnici. Vendar v primeru, da skušajo voditi brez dovoljenja, naletijo na odpor, zavrnitev. Večina ljudi namreč niti samemu sebi ne zmore priznati svoje prave narave, kaj
šele, da bi jim bilo lagodno ob dejstvu, da jih »zares« vidi nekdo drug. Zaradi tega je čakanje na povabilo oz. poziv bistveno pri delovanju Projektorja.

Projektori se bojijo, da ne bojo pozvani, zato v življenju sprejemajo vsa možna »povabila«, kar jih pogosto pripelje do služb, odnosov, situacij…, v katerih niso srečni, ker v njih niso bili nikoli zares prepoznani, torej niso nikoli zares živeli sebe.

Dejstvo je, da Projektorjeva aura govori sama zase in privlači vse kar potrebuje, v kolikor živi v skladu s svojim dizajnom oz. svoj t.i. true-self. V primeru pravega poziva se Projektor čuti prepoznanega in videnega. Če tega ni, to ni pravi poziv zanj.

Projektori so večni raziskovalci ljudske vrste, delovanja človekove psihe in mojstri obvladovnja sistemov. Morajo imeti sistem s pomočjo katerega razumejo delovanje posameznika in življenja. Human Design je popoln sistem za Projektorje, da na goboki ravni razumejo sebe in kako pravilno voditi druge.

Projektor se sprašuje: »Kdo je on/ona?«

Projektor je edini tip, ki zares vidi, ve in razume kaj se dogaja na Zemlji.

REFLEKTOR – 1% ljudi na planetu

Vloga: ocena in reflektiranje zdravja in stanja človeške skupnosti
Aura: testirajoča, “teflonska” aura, na katero se ne lepi tuja energija
Strategija:  čakati 28 dni (oz. lunin cikel) na jasnost, preden deluješ
Živi not- self: razočaranje
Živi true-self: presenečenje oz. navdušenje

Reflektorji so popolnoma odprti svetu in drugim ljudem. Kot bi videli svet skozi oči drugega in na ta način se drugi lahko prepoznanjo v Reflektorju.

Njihova energija je vezana na Lunin cikel (ostali tipi so vezani na cikel Sonca). Strategija Reflektorja je počakati, da mine celotni lunin ciklel ki traja 28-29 dni, predno sprejmejo pomembno odločitev v življenju. Če namesto tega inicirajo, doživljajo razočaranje. Kadar pa Reflektor živi v skladu s svojo strategijo, mu opazovanje avtentičnosti v svetu okoli njega omogoča občutenje stalnega presenečenja.
Reflektorji so dizajnirani, da ocenjujejo človeštvo, da reflektirajo nazaj vse kar je lepega in manj lepega, kar ustvarjamo v svetu.

Reflektor deluje kot ogledalo, v vsakem trenutku odraža stanje frekvence v svojo okolici. Tako se tudi njegovo doživljanje samega sebe menja v vsakem trenutku. Zaradi tega je za Reflektorja najbolj pomembno, da skrbno izbira ljudi in okoliščine v svojem življenju, ker ima
to bistven vpliv na njegovo doživljanje samega sebe.

Kot za Projektorje je tudi za Reflektorje zelo pomembno, da spoznajo in razumejo sami sebe in način svojega delovanja. Morajo se naučiti, da oni niso tisti drugi, katerega oni reflektirajo oziroma odražajo.

Reflektor se sprašuje: »Kdo so oni?«

Strategija posameznega tipa je navidezno enostavna v teoriji, ni pa nujno takoj enostavna za uporabo v praksi.

Vsi smo namreč programirani, da smo tisto, kar nismo.

Generatorji, ki imajo na voljo ogromno energije, so vzgajani kot Manifestatorji – da inicirajo, v resnici pa ne bi smeli tekati naokoli in razsipavati svoje energije, temveč le čakati, na energijo na katero želijo odreagirati.

Manifestatorji so kontrolirani od otroštva dalje s strani vseh ostalih, v resnici morajo le reagirati na notranji impulz in o tem obveščati druge, čeprav na začetku ob tem doživljajo odpor zaradi strahu pred še večjo stopnjo nadzorovanja.

Projektori, ki so tukaj da energetsko vodijo druge; zaradi strahu, da nikoli ne bodo pozvani, sprejemajo vsako povabilo, ki jim pride na pot in to jih privede do življenjskih situacij, ki jih onesrečujejo in iz katerih se težko izvijejo.

Reflektorji morajo čakati 29 dni preden sprejemajo pomembne odločitve, pa čeprav so vanje prepričani že prej.

Ko se odločimo za uporabo Human Designa v svojem življenju, rečemo, da začnemo z njim eksperimentirati. Kajti to je proces ozaveščanja kdo smo in kako funkcioniramo. Prevzemamo svojo pravo vlogo v svetu, z upoštevanjem svojega Tipa, Strategije in Avtoritete. Z namenom, da se reprogramiramo od vsega tistega, kar nismo.

Strategija in Avtoriteta

Mi vsi smo dizajnirani, da živimo vsak svoj edinstveni energetski dizajn, da smo avtentični. In da to dovolimo tudi drugim. Ampak, to ni lahko :). Od rojstva smo programirani (pogojevani), da smo tisto kar nismo, s strani staršev, šolskega sistema, prijateljev, družbe, ekonomskih in političnih sistemov. Vse to se dogaja zaradi načina življenja, kakršnega smo si ustvarili.

Pravilno sprejemanje odločitev, v skladu s tistim kar mi zares smo, je najpomembnejša stvar v življenju. S tem se izognemo uporu, težavam, frustraciji, jezi, zagrenjenosti, nezadovoljstvu; katere sicer sprejemamo kot del življenja. S pomočjo razumevanja svojega energetskega tipa in s sledenjem svoji strategiji in avtoriteti lahko postopoma odlagamo vse vzorce programa, ki smo jih sprejeli in vzeli za svoje tekom živjenja, in tako odkrivamo svoj pravi Jaz. Medtem ko je Strategija vezana na posamezni energetski tip, je Avtoriteta odvisna od posameznikovega dizajna. Naša notranja Avtoriteta je tisti del znotraj nas – inteligenca našega telesa, ki nas lahko na naravni način vodi k vsemu kar je v naše najvišje dobro. In ta notranja avtoriteta ni nikoli naš um! Um je tisti, ki le misli, da ve kaj je dobro za nas, na način, da nas usmerja k avtoritetam zunaj nas samih.

Energetski centri

Centri vsak zase simbolizirajo posemezno vrsto energije, ki nas poganja, motivira, določa.

V Human Design karti (BodyGraphu) imamo 9 energetskih centrov: Glava, Ajna, Grlo, G/Identiteta, Srce/Ego, Sakralni center, Korenski center, Vranica in Solarni Pletež.

Glava (Head): inspiracija, pritisk: razumeti
Ajna: um, miselni koncepti, MENTALNA ZAVEST
Grlo (Throat): komunikacija, akcija in manifestacija
G /Identiteta (G/Self): identiteta, ljubezen, življenjska smer
Srce/Ego (Ego/Heart): moč volje in lastna vrednost
Sakralni center (Sacral): življenjska sila (energija) za delo in kreiranje
Korenski center (Root): adrenalinska energija
Vranica (Spleen): preživetje, intuicija telesa, zdravje, TELESNA ZAVEST
Solarni oz. Sončni Pletež (Solar Plexus): čustvena jasnost in DUHOVNA ZAVEST

Center v karti je lahko obarvan oz. definiran ali bel oz. nedefiniran.

Vse kar je v karti obarvano – to smo mi. Kar ni obarvano – to so mesta, kjer smo programirani iz okolja, kjer drugi vplivajo nas. Skozi »neobarvano« živimo tisto, kar nismo in skozi »neobarvano« lahko dosežemo največjo potencialno modrost. Nič od tega torej ni ne dobro ne slabo, vse samo je – je pa pomembno razumevanje tega.