RAZLIKA MED DJOTIŠEM (INDIJSKO oz. VEDSKO) IN ZAHODNO ASTROLOGIJO

Zgolj zaradi lažjega razumevanja in kot dejstvo, podajam glavne razlike med obema vrstama astrologije, s čimer ne dajem prednosti eni pred drugo.

Djotiš pri interpretaciji upošteva sideralni zodiak oz. dejansko stanje neba, medtem ko Zahodna astrologija uporablja tropski zodiak, ki temelji na spomladanskem enakonočju. Tropski zodiak ne upošteva dejstva, da Sonce na prvi pomladni dan ni vsako leto na istem mestu. Do tega pojava pride zaradi rahlega Zemljinega nagiba pri vrtenju okoli svoje osi (t.i. precesija). V vseh teh letih odkar Zahodna astrologija obstaja (prb. 2000 let) je tako med dejanskim in tropskim zodiakom nastala že skoraj 24 stopinj velika razlika. To pomeni, da ko je Sonce na nebu na recimo 15. stopinji v znamenju Ovna, Zahodna astrologija to interpretira, kot da je Sonce takrat na prb. 9. stopinji v znamenju Bika.

Naše osebno astrološko znamenje je v Zahodni astrologiji določeno na podlagi znamenja, v katerem je Sonce v trenutku našega rojstva (glede na tropski zodiak).
Vedska astrologija pa za osebno astrološko znamenje vzame tisto, ki je bilo v trenutku našega rojstva na vzhodnem obzorju, v naši prvi astrološki hiši – t.i. ascendent.

Pri analizi rojstne karte v Vedski astrologiji, poleg sedmih temeljnih planetov, pomembno vlogo igrata lunarna vozla Rahu in Ketu, ki sta nekako glavna nosilca naše karme. Novejšim planetom (Uran, Neptun, Pluton) se pri osnovni analizi praviloma ne posveča večje pozornosti.

Zahodna astrologija največ pozornosti namenja Soncu, ki simbolizira naše delovanje navzven, torej konkretne situacije v življenju. Vedska astrologija daje več pozornosti Luni, ki predstavlja naše doživljanje sveta, naš čustveni, notranji svet. Poseben aspekt nam da tudi interpretacija Luninih nakšater (ozvezdij), ki še toliko bolj natančno opredeli našo osnovno naravo, naše notranje bistvo.

Djotiš pozna tudi časovne periode oz. obdobja oz. daše. Znotraj posameznih obdobij v življenju posameznika se aktivirajo določeni aspekti naše osebnosti, na točno določenem področju našega življenja.