ASTROLOŠKA KARTA - PLANETI, ZNAMENJA, HIŠE

Djotiš je astrološko orodje, ki uporablja simboliko planetov, nebesnih znamenj, astroloških hiš, naravnih elementov in še česa. To simboliko pri interpretaciji rojstne karte preslikamo v življenje osebe.

Astrološka karta v trenutku našega rojstva je nekakšna odslikava naše zapuščine, naša karma, s katero smo vstopili v to življenje.

Naše življenje na zunaj je popoln odraz tistega znotraj nas; naših misli, čustev, prepričanj, vzorcev delovanja. In tako je stanje neba v določenem trenutku odraz vsega, kar nosimo v sebi.

Stanje na nebu torej ni vzrok za tisto kar smo, ampak je odraz tistega, kar smo.

Planeti v Djotišu simbolizirajo posamezne principe naše osebnosti, naše karakterne lastnosti, kot so naša ciljna naravnanost, delavnost, skrb za druge, ljubeznivost, radovednost, itd. Vsaka od teh značajskih lastnosti se lahko odrazi na različne načine, skozi eno od dvanajstih nebesnih znamenj. Znamenja so tista, ki s svojo kvaliteto vplivajo na to, kako se bo določen planet in s tem določena karakterna lastnost pri osebi izrazila. Hkrati je iz astrološke karte razvidno na katerem življenjskem področju oziroma skozi katere okoliščine, bomo izkušali določen del svoje osebnosti. Ta različna področja simbolizirajo astrološke hiše.

Tako planeti, znamenja kot hiše imajo svoje »predznake«. Nekateri od teh elementov so »pozitivni«, drugi bolj »negativni«. Vendar to velja le navidezno. Tako kot v življenju. Mi smo tisti, ki stvarem dodelimo ta predznak. Je pa res, da posamezen element simbolizira določene pojme. Nekateri so povezani z vsem tistim, kar si v življenju želimo, smatramo za dobro, drugi nas opominjajo na vse tisto, kar si ne želimo. Tako so nekatera področja indikatorji našega smisla, nas praviloma osrečujejo; druga so namenjena pridobivanju; spet tretja so tista, katerim bi se najraje izognili. Pa vendar ima vsako od njih svoj namen in pomen.

Pri interpretaciji astrološke karte vedno upoštevamo vse elemente, njihove medsebojne povezave in vplive. Na podlagi vsega očitnega, iščemo tisto, kar izstopa, kar se potrjuje na različnih področjih. To je tisto, kar je bistvo posamezne karte, bistvo posamezne osebe.