Luna ali Čandra

Luna je planet, ki ima v Djotišu največjo veljavo.

Luna je tista, ki določa v katero obdobje in hkrati področje svojega življenja se rodimo. Katera psihološka potreba je tista, s katero bomo začeli svoje življenje.

Simbolizira materinski princip, tudi mamo, dom, družino, občutek varnosti, pripadnosti, sprejemanja v življenju. Luna so naša čustva, je naša občutljivost, naša ranljivost.

Na drugi strani simbolizira tudi našo zavest, naš um, naše dojemanje sveta, zaznave, ki jih dobimo preko čutil. Pove kako smo naravnani, kakšen odnos zavzemamo, kako dojemamo svet okoli sebe.   

Če smo naravnani na strah, to pomeni, da smo obrnjeni vase, dvomimo vase, ne verjamemo, da zmoremo. Če delujemo skozi ljubezen, smo naravnani v svet. Pomeni, da verjamemo in zaupamo vase, zato smo lahko predani življenju in ga z zaupanjem živimo.

Naša Luna pove, kaj v življenju potrebujemo, da se počutimo dobro, varno. Je to brezpogojna podpora? Je to navdušenje, inspiracija? So to materialne dobrine oz. materialna varnost? Je to dotok informacij, možnost komunikacije?

Ko je Luna polna, to pomeni, da je ravno nasproti Sonca. Takrat ima največ svetlobe, naše zaznave so svetle, dražljaji iz okolja so najmočnejši. Ljudje, ki so rojeni na polno Luno, vidijo »več«. Vidijo svet lepši, vidijo več priložnosti. Tudi zaradi tega so praviloma bolj naravnani v svet, odprti, rečemo, da so ekstravertirani.

Ko je Luna prazna, to pomeni, da je (navidezno, z vidika Zemlje) skupaj s Soncem, ki jo s svojo svetlobo zaslepi. Zaradi tega ne vidimo toliko, kot bi lahko. Je pa v tem primeru večja zmožnost koncentracije, ker je manj motečih delavnikov iz okolice. Ljudje rojeni na prazno Luno zaznavajo bolj sebe kot vse ostalo, zaradi tega so praviloma manj naravnani v svet, rečemo da so introvertirani.

Polna Luna na nebu je stanje preobrata, je dan, ki ga zaznamuje precej spremenljiva energija, zato kljub temu, da je to dan z veliko svetlobe, ni primeren za pretirano delovanje navzven. To je čas vpogleda vase, ozaveščanje tistega, kar nam ne služi več in spuščanje le tega. Polna Luna je čas za zaključevanje.

Prazna Luna na drugi strani pa je pravi čas za aktivacijo, za nove začetke. Z rastjo Lune ima tudi vse ostalo v naših življenjih priložnost za rast.

Naravni ritmi so bili od nekdaj osnovno vodilo za življenje in Lunin cikel je gotovo eden tistih naravnih zakonitosti, ki ga velja upoštevati.